Uitgelicht

Om het landschap van De Wolden beter te behouden, ziet GroenLinks goede kansen in een Nationaal Park Zuidwest-Drenthe als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als 'gemeente aan de Reest' kan een Nationaal Park haar landschappelijke meerwaarde voor het voetlicht brengen.