Durf te dromen en te doen

GroenLinks is een groene en een sociale partij.

Sinds 2002 heeft Groenlinks in de gemeenteraad haar zetel gebruikt om natuur en milieu, duurzaamheid en een sociaal beleid hoog op de agenda te krijgen. En dat geluid zal in de komende vier jaar ook hard nodig blijven.

    De opwarming van de aarde gaat gestaag verder. Nederland en dus ook De Wolden moet harderĀ  aan de wegĀ  timmeren om de doelstellingen van het klimaat-akkoord van Parijs te halen. En op sociaal gebied groeit het verschil tussen rijk en arm en neemt het aantal mensen dat in de schuldsanering komt toe. Een goed sociaal beleid dat mensen volwaardig mee laat doen in de samenleving is blijvend nodig.

    De speerpunten van GroenLinks

    • Meer investeren in landschap en natuur
    • Meer investeren in de overgang van fossiele energie naar duurzame energie
    • Meer investeren in mensen die niet goed mee kunnen komen in onze samenleving