Standpunten

Natuur en landschap

GroenLinks maakt zich sterk voor het karakteristieke kleinschalige landschap van De Wolden. Grote attracties, zoals een hippisch centrum in Gijsselte en een forse vergroting van een bungalowpark in Ansen, passen niet bij de gemeente. Bestaand groen willen we graag groen houden, al moet telkens de juiste balasn tussen toeristische, agrarische en ecologische belangen gewogen worden.

Welzijn

In een kleine plattelandsgemeente als De Wolden is het soms moeilijk voorzieningen te behouden. Maar wanneer te veel winkels, scholen etc. naar buiten de gemeente verhuizen, schaadt dit het welzijn van onze inwoners. GroenLinks is dan ook voorstander van het zo veel mogelijk behouden van de bedrijvigheid in de gemeentekernen. Kleinschaligheid is daarbij het kernwoord. Lokale initiatieven moeten gestimuleerd worden en de lijnen kort gehouden.

Duurzaamheid

Bij steeds meer inwoners van De Wolden leeft de wens naar duurzaamheid. Er zijn ook steeds meer burgerinitiatieven, bijvoorbeeld omtrent groene energie. GroenLinks is de partij bij uitstek die zich inzet voor een groene toekomst, waarvan niet alleen wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen van kunnen genieten.

Zorg

De komende jaren staan in het teken van drie grote decentralisaties in het sociale domein. Ook De Wolden krijgt te maken met een andere rol en nieuwe taken rond de zorg (AWBZ), de jeugdzorg en de participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking. GroenLinks heeft met succes gepleit voor een Raadswerkgroep die zich actief en goed voorbereidt op de vele taken die er op de gemeente afkomen.

GroenLinks De Wolden zet zich in voor toegankelijke zorg voor iedereen, door onder meer een goed net van wijkverpleegkundigen, korte lijnen tussen burger en hulpverlening en een herkenbaar loket waar inwoners met hun zorgvragen terecht kunnen. Zelfredzaamheid mag in de praktijk niet betekenen dat mensen uit de boot vallen: hier dient de gemeente voor een goed vangnet te zorgen.