GroenLintje voor Jan ten Kate

GroenLinks raadslid Erik Verheijen reikte op de raadsvergadering van 15 december een "groen lintje" uit aan wethouder Jan ten Kate vanwege zijn actieve inzet als regisseur en aanjager van de klimaat- en energieagenda van de gemeente De Wolden.

GroenLinks reikt Groen Lintje uit aan Wethouder Jan ten Kate

In de raadsvergadering van 15 december koos de raad uit scenario’s voor de Agenda Klimaat en Energie.

De gemeenteraad was lovend over de Energie-agenda Klimaat en Energie en koos unaniem voor het scenario met de hoogste ambitie: scenario 3 ‘de energieke samenleving’ met als plus de versnellingsagenda van scenario 4. Inzetten op menskracht staat centraal in het derde scenario. Er wordt binnen de gemeente een regisseur aangesteld die optreedt als facilitator, aanjager en verbinder. De gemeente kiest voor een actieve rol om het doel van een energieneutraal De Wolden te bereiken. Dat is precies de rol die nadrukkelijke als wens naar voren kwam tijden de inspraak.

Raadslid Erik Verheijen (GL) vroeg als eerste het woord. Hij had veel lof voor het plan, vooral voor de actieve inzet van de gemeente, met een vast aanspreekpunt voor de klimaat en energieagenda als regisseur en aanjager. Die waardering wilde hij onderstrepen door een groen lintje uit te reiken aan wethouder Jan ten Kate.

 

GroenLinks gaat ieder jaar een groen lintje geven aan een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van duurzaamheid.

Wethouder Jan ten Kate heeft zich dit jaar bijzonder ingezet bij de nota Alternatieve energiebronnen, waardoor er in het buitengebied ruimte komt voor duurzame energie en voor kleine windmolens. Ook zijn inzet voor deze Agenda Klimaat en Energie verdient lof, zowel voor de inhoud als voor de manier waarop die in dialoog tot stand is gekomen.  

Het eerste groene lintje werd daarom door Erik Verheijen uitgereikt aan wethouder Jan ten Kate.

Zuidwolde 15-12-2016