Nieuws

Lezing over vervoer, ideeën en mogelijkheden

GroenLinks De Wolden organiseerde op maandag 27 februari in Buddingehof - Ruinerwold een lezing over vervoer met als titel "Mobiliteit in de Wolden". Dhr. Jan van Selm, directeur van publiek vervoer Groningen/Drenthe heeft verteld over de ontwikkelingen in het personenvervoer en de dilemma's waar je voor staat terwijl je het zo goed mogelijk wilt regelen. Er was ruim gelegeheid om van gedachten te wisselen. We hadden goede belangstelling, van chauffeurs tot wethouders!

Algemene beschouwingen 5 november 2015

Op donderdag 5 november vergaderde de gemeenteraad van De Wolden over de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. Hieronder een samenvatting van de algemene beschouwing van GroenLinks-raadslid Erik Verheijen.

Lees verder

Berichten van ons raadslid

Voor en na de zomervakantie zijn er in de Raad belangrijke dingen besproken. In juni waren de gemeentelijke Algemene Beschouwingen, waarbij ons raadslid Erik Verheijen enkele amendementen en moties heeft ingediend. En tijdens de raadsvergadering van 10 september werd gedebateerd over de opvang van vluchtelingen in gemeente De Wolden.

Lees verder

Pagina's