Van ons raadslid

Op 19 maart zorgden 748 mensen ervoor dat GroenLinks haar zetel in de Raad behield. Raadslid Erik Verheijen gaat, samen met de steunfractie, zijn best doen dit vertrouwen waar te maken. Waar gaat GroenLinks De Wolden zich de komende vier jaar sterk voor maken?

Bij de Gemeenteraadserkiezingen op 19 maart hebben ruim voldoende inwoners van De Wolden laten weten dat ze het GroenLinksgeluid in onze Gemeenteraad willen blijven horen. 748 mensen zorgden er voor dat wij de GroenLinkszetel in de Raad mochten behouden (we hadden 10% meer stemmen dan in 2010 en dat is echt opvallend, en bovendien tegen de landelijke trend in).

Maar nu willen we en moeten we het vertrouwen van de kiezers ook waar maken. We gaan zeker ons best doen, en wij (de steunfractie en ik) hebben er zin in.

Voor de komende vier jaar zal onze aandacht vooral uitgaan naar de volgende thema’s:

  • Duurzaamheid: er zijn veel lokale initiatieven van inwoners die hun eigen dorp energiezuinig willen hebben (duurzaam Ruinerwold, duurzaam Koekengerveld, duurzaam Ansen). Het streven is zelfs om dat in 2020 te bereiken. Wat kan de gemeente betekenen om deze goede burgernitiatieven te ondersteunen? En hoe kunnen deze voorbeelden ook stimulerend werken naar andere dorpen toe en naar de lokale overheid zelf? Verder is al eerder de lokale energiecoöperatie ReestdalEnergie ontstaan. Zij hebben een goed plan ontwikkeld om het zwembad en de sporthal in Zuidwolde door koolzaadenergie te verwarmen. GL gaat proberen dit plan op de raadsagenda te krijgen. En natuurlijk willen we nog steds graag zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen.
  • Landschap en natuur: er worden nieuwe procedures ontwikkeld rondom agrarisch natuurbeheer. Er is geld beschikbaar vanuit de provincie. Wij hopen dat onze gemeente zich zal inspannen om subsidie binnen te halen en zullen dit goed volgen. Verder zullen wij alle ontwikkelingen rondom het Reestdal ook heel goed volgen met het oog op de waterstand, de wens om het gebied nog toegankelijker te maken voor toeristen (toerisme dat natuurlijk niet massaal moet worden) en de marketing. Het Reestdal past wel prachtig in het PR-plan om het Nationaal Park Drenthe (het Friese Wold, het Dwingelder Veld, de Weerribben en het Reestdal) op de toeristische kaart te krijgen. Dit zullen wij zeker steunen.
  • Agrarische sector: wij zullen daar waar het kan aandacht vragen voor stimulering van de biologische landbouw en verbeteringen voor het dierenwelzijn. Bij de afweging van verschillende belangen zal GL streven naar een goed evenwicht  tussen de agrariche belangen, de natuurbelangen en de toeristische belangen.
  • Sociaal domein: er komen heel veel taken op dit gebied naar de gemeente toe. GroenLinks heeft al met succes gepleit voor een raadswerkgroep om actiever mee te sturen. In de nieuwe raadspriode gaan we hier zeker mee door. Wij willen ons ook sterk maken voor een sociaal ombudsman, waar burgers met zorgknelpunten terecht kunnen en als instrument voor de Raad om te volgen hoe het nu gaat met alle veranderingen in de zorg.
  • Welzijn: onder deze noemer denken wij aan het vuurwerkbeleid, aan het motorcrossbeleid (waar kan en mag nu wel en niet gecrosst worden) en aan de verkeersveiligheid (meer 60-kilometerwegen).

Op de agenda van de Raad

… staat in oktober het afvalstoffenplan van de gemeente. Op zich behaalt de gemeente goede resultaten op het gebied van afvalstofscheiding. Maar er zijn nog altijd verbeterpunten. Zo vinden wij dat er ook meer aandacht moet komen voor de vele kleding in de grijze container. En verder zijn wij zeker niet voor een verhoging van de prijs bij het afvaldepot, eerder voor een verlaging. De dienstverlening moet goed blijven, maar we willen ook blijven streven naar nog betere resultaten.

… staat in november de begroting voor 2015 op de agenda. Omdat er dit jaar geen kadernota is vastgesteld door de Raad in verband met de verkiezingen, is deze begrotingsvergadering des te belangrijker om onze speerpunten voor het voetlicht te brengen en om nog bij te sturen. Ik bericht hierover in september/oktober.