Raadsimpressie 31 januari 2013: het burgerinitiatief fietspad Linderweg

Een goede zaak, dat burgers aandacht vragen voor veilige schoolroutes voor hun kinderen. GroenLinks benadrukt bij veiligheid voortdurend dat het wel begint bij verantwoordelijk rijgedrag. Maar een vrijliggend fietspad is natuurlijk ook zeer bevorderlijk voor de veiligheid.

Vrijheid van schoolkeuze is in Nederland nog steeds een grote waarde.

Maar wat nu, als ouders om geloofsredenen, hun kind naar een school elders laten gaan en van de overheid een vergoeding vragen voor de vervoerskosten? 

Gemeentebelangen haalde een motie van de gemeente Achtkarspelen uit de kast waarin wordt gepleit voor afschaffing van onkostenvergoeding leerlingenvervoer van leerlingen die om geloofsredenen naar een school elders gaan. 

GroenLinks is van mening: als je de vrijheid van keuze van onderwijs als een groot goed wilt respecteren, dan kun je aan de ene kant niet zeggen: een vrijliggend fietspad langs de Linderweg naar Dedemsvaart wel , maar aan de andere kant leerlingenvervoer naar bijzonder onderwijs niet?

Erik Verheijen  Raadslid GroenLinks De Wolden