Raadsimpressie 13 december 2012: Welstandsvrij bouwen

Minder regelgeving, deregulering, wordt algemeen gezien als een groot goed. Het zou de efficiëntie ten goede komen, bureaucratie tegengaan, onnodig lange procedures voorkomen enzovoort. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan dit verhaal. GroenLinks is ook niet voor onnodige regelgeving, maar benadrukt in haar standpunt toch dat regelgeving er niet voor niets is.

Kijk naar de nieuwe trent om welstandsvrij te willen gaan bouwen.

GroenLinks vindt dat dit binnen de bebouwde kom best welstandsvrij gebouwd kan worden. Over het algemeen bouwen mensen niet al te gekke bouwsels, want het moet ook weer verkoopbaar zijn.

Anders ligt het in de buitengebied. Het landschap in De Wolden wordt alom geprezen. Wanneer je nu in het buitengebied ook de regelgeving in het bouwen vrij gaat geven, loop je toch het risico dat er landschapsontsierende gebouwen gaan komen. En Groenlinks is het niet eens met al die mensen, die maar roepen dat er over smaak niet te twisten valt.  Er valt objectief heel watte zeggen over de cultuurhistorie van een lanschap en welk type woning daar wel in past en welk type niet.

Het college had een voorstel om de gehele gemeente welstandsvrij te geven, behalve drie beschermde dorpsgezichten Ten Arlo, Kraloo en Echten, het Reestdal, het landgoed Rheebruggen en het dubbellint Ruinerwold.

GroenLinks had daar graag aan toegevoegd willen zien: de dorpen Ansen, Eursinge, Hees, Hoge Linthorst, Oud-Veeningen, Steenbergen, Nolde, lubbinge en Schottershuizen.

Maar een meerderheid in de Raad steunde het voorstel van het College.

Het College stelde voor om het nieuwe beleid te gaan evalueren na één jaar.  GroenLinks vindt dit een veel te korte periode, en diende daarom een motie in om na drie en zes jaar te evaluëren. De wethouder vond dat prima en zegde dit toe.  Hij wilde echter het tweede verzoek van de motie, namelijk om ook te gaan monitoren welke bouwontwikkelingen er zoal in het buitengebied hebben plaatsgevonden, niet uitvoeren, omdat er dan weer heel veel beslag op de organisatie gelegd zou gaan worden, en dan was je alle winst van de deregulering weer kwijt. Wij blijven van mening dat het heel leerzaam zou zijn om de ontwikkelingen goed te volgen, en volgens ons is dat niet zo heel veel extra werk.  

Erik Verheijen  Raadslid GroenLinks De Wolden