Imke Berghuis nieuwe lijsttrekker

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 21 maart aanstaande prijkt er een nieuw gezicht op plaats 1 van de kieslijst van GroenLinks. Het betreft Imke Berghuis (55), uit Zuidwolde en werkzaam als vrijwilliger voor juridische ondersteuning bij Vluchtelingenwerk in Hoogeveen. De afgelopen jaren was Imke actief als bestuurslid van de Wolder afdeling van GroenLinks. De plaats als lijsttrekker kwam vrij nadat Erik Verheijen, die de laatste jaren GroenLinks als eenmansfractie in de raad vertegenwoordigde, zich om gezondheidsredenen terugtrok van de eerste plek op de kieslijst.

Speerpunten van GroenLinks bij de komende verkiezingen zijn:
- Stimuleren van de overgang in De Wolden naar gebruik van groene energie
- Investeren in behoud van natuur en landschap in De Wolden
- Stevige aanpak schuldenproblematiek
In de campagne gaat GroenLinks voor een groei van 1 naar 2 zetels en op termijn voor verdergaande progressieve samenwerking in De Wolden. De belangrijkste reden voor Imke om zich beschikbaar te stellen is dat zij vindt dat we goed voor onze leefomgeving moeten zorgen. Dat houdt in dat we zuinig met onze natuurlijke bronnen moeten omgaan en dus zo goed mogelijk moeten zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen. Het gasbeleid van de overheid is haar een doorn in het oog. Dit, niet alleen omdat ze van oorsprong Groningse is en van dichtbij het door de gaswinning veroorzaakte leed daar kent. Ook in Drenthe is er ook veel meer te doen zowel in de bestaande bouw, maar vooral natuurlijk in de nieuwbouw.

Ook de goede zorg voor de natuur in onze gemeente vindt ze belangrijk om er voor te zorgen dat De Wolden een mooie omgeving blijft om te wonen en te werken. Ook van
belang voor het toerisme dat voor een belangrijk drijft op rust, ruimte en een mooie natuur. Een ander belangrijk punt voor Imke is het voorkomen van armoede en het sociale
isolement als gevolg daarvan, vooral voor opgroeiende kinderen. Imke wil graag een raadslid worden die samenwerkt met anderen om zo het maximale belang voor de inwoners te bereiken. “Als raadslid ben je een vertegenwoordiger van de inwoners en je zit er niet voor je eigen belang” , aldus Imke voor wie dit erg belangrijk is. Imke heeft de volledige steun van fractie, bestuur en de leden van GroenLinks in De Wolden!