Begroting 2013

Ik kan niet anders zeggen dan dat de belangrijkste raadsvergadering van het jaar voor het milieu en voor de dorpsvisies erg teleurstellend is verlopen.
Gemeentebelangen en VVD wilden koste wat kost de kunstgrasvelden in Zuidwolde realiseren. Omdat het nu eenmaal in het verkiezingsprogramma beloofd was, zoals Van ’t Zand in de Meppeler Courant zei. Alsof de tijden niet een beetje aan het veranderen zijn.
Met 10 tegen 9 stemmen werd aangenomen, dat we de komende 30 jaar (!) 200.000 Euro structureel kwijt zijn aan de kunstgrasvelden in Zuidwolde. En om dat financiële plaatje rond te krijgen werd er met het grootste gemak 60.000 euro weggehaald voor extra milieu-ambitieplannen en 15.000 euro van de 50.000 euro voor de uitvoering van de dorpsvisies.

 

Als we naar de toekomst kijken, en zien hoe weinig middelen er waarschijnlijk zullen zijn voor alle wensen en ambities van de gemeente en haar bevolking (er staat nog een verlanglijst van 4 miljoen Euro, waar geen middelen voor zijn, dan is het ronduit schandalig, dat Gemeentebelangen en VVD oogkleppen opzetten, alleen maar om een belofte uit het verkiezingsprogramma in te lossen.

GroenLinks gunt Zuidwolde van harte kunstgrasvelden. Maar niet tot elke prijs.

Tijdens de vergadering werd al snel duidelijk hoe de hazen zouden lopen.

Het CDA haalde nog goede argumenten naar voren  om nu nog geen definitieve beslissing te nemen ten aanzien van de kunstgrasvelden. Eerst een prioritering in alle gewenste investeringen aanbrengen. En samen afspreken hoeveel reserve we willen houden in de gemeente. Dan in fases wellicht kunstgras aanleggen.

Het was tegen dovemansoren gesproken. De PvdA, D66, CU en Groenlinks haalden alles uit de kast, zelfs een escape om de beslissing minstens nog een jaar uit te stellen. Tevergeefs. Gemeentebelangen en VVD hadden het al op een akkoordje gegooid. Het was erg frustrerend. Wanneer twee (van de drie) collegepartijen al een meerderheid kunnen hebben, dan tellen argumenten al helemaal niet.

GroenLinks had met goede argumenten betoogd om 100.000 euro te reserveren voor een duurzaam (openbaar) verlichtingsplan, voor een plan om de C02-uitstoot in de gemeente terug te dringen, en om de composteerinrichting van de gemeente om te bouwen tot een verdeelstation van biomassa. Hoewel wij een goede financiële dekking hiervoor aangaven, werd het amendement door geen enkele andere partij gesteund.

GroenLinks kan maar één conclusie trekken:  het College moet het begrip duurzaamheid schrappen in het logo van het collegeprogramma, En er is nog steeds veel werk aan de winkel voor GroenLinks.