Amendement vrijliggend fietspad Meppelerweg verworpen

Ondanks een amendement van GroenLinks heeft het College op donderdag 26 januari jl. het besluit genomen een vrijliggend fietspad langs de Meppelerweg te zullen realiseren. De kans bestaat dat hierbij twaalf eiken baan moeten maken, terwijl deze gezichtsbepalend en karakteristiek zijn voor de entree van Zuidwolde.

GroenLinks heeft altijd de intentie om de veiligheid van de Meppelerweg te verbeteren gesteund, maar is van mening dat het College onvoldoende de alternatieve maatregelen heeft onderzocht. In de variant van het College zal eerst gekeken worden of de eiken aan de zuidkant gespaard kunnen worden. Mocht dit niet lukken, dan zullen zij worden gekapt. GroenLinks voorziet hierbij een tijdrovend en kostbaar traject, vanwege onderhandelingen met grondeigenaren en inkomende bezwaarschriften. Deze hebben ook daadwerkelijk kans van slagen, gezien het feit dat alternatief beleid niet goed is onderzocht. GroenLinks schat derhalve de kans gering dat het fietspad er uiteindelijk niet komt.

Alternatieve maatregelen zouden volgens GroenLinks eerder gerealiseerd kunnen worden en minder geld hoeven kosten. Omdat de financiële gegevens over deze derde variant ontbreken, stelde GroenLinks in een amendement aan de raad voor nog geen besluit te nemen over het voorstel van het College. Dit amendement is alleen gesteund door D66 en CDA.