Algemene ledenvergadering 25 februari 2013

Op de ALV van 25 februari hebben de aanwezige GroenLinks leden thema's geïnventariseerd als input voor het verkiezingsprogramma van 2014. Lees verder het verslag.